Λόγοι Προτίμησης των Υπηρεσιών μας

GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων
GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ


Κύριοι λόγοι για τους οποίους κρίνεται χρήσιμη - και πολλές φορές απαραίτητη - η αξιοποίηση των υπηρεσιών μας, είναι:


  • Αγορές - πωλήσεις ακινήτων

  • Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών

  • Αποζημιώσεις

  • Πραγματογνωμοσύνες για δικαστική χρήση

  • Αποτίμηση αξίας εταιρειών και επιχειρήσεων

  • Αξιοποίηση –ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας


Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ( τηλ: 6932 462596, 12-2 μ.μ. & 6-8 μ.μ.).


GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων