Παρεχόμενες Υπηρεσίες

GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων
GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Το κύριο αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας καλύπτει πολλές υπηρεσίες και τομείς, με πιστοποιημένες εκτιμήσεις αγοραίας αξίας:


  • Οικοπέδων & αγροτεμαχίων

  • Μονοκατοικιών, πολυκατοικιών & διαμερισμάτων

  • Καταστημάτων & γραφείων

  • Βιοτεχνικών & βιομηχανικών εγκαταστάσεων

  • Ξενοδοχειακών μονάδων

  • Διατηρητέων κτιρίων

  • Δασικών εκτάσεων & λατομείων

  • Επιχειρήσεων

  • Νησιών

  • Τεχνικών Έργων


Παρέχονται ακόμη μελέτες ανάπτυξης, βιωσιμότητας και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.


Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ( τηλ: 6932 462596, 12-2 μ.μ. & 6-8 μ.μ.).


GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων