Πλεονεκτήματα

GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων
GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, εξασφαλίζονται:


  • Ακριβείς και αδιάβλητες εκτιμήσεις ακινήτων βάσει των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων.

  • Αποφάσεις στηριγμένες σε επιστημονικά στοιχεία, με προτάσεις στρατηγικών ανάπτυξης & αξιοποίησης της εξεταζόμενης ακίνητης περιουσίας.

  • Εκτιμήσεις με ιδιαίτερο κύρος και τεκμηρίωση, σε ενδεχόμενες δικαστικές εμπλοκές ή διεκδικήσεις.

Έχοντας χειριστεί αποτελεσματικά και με την απαιτούμενη διακριτικότητα μεγάλες και σύνθετες υποθέσεις ανά την επικράτεια (ως προς την οικονομική διάσταση του αντικειμένου, την μοναδικότητα και πολυπλοκότητα της κάθε περίπτωσης), είμαστε παρόντες εγώ και οι συνεργάτες μου να αναλάβουμε τη διεκπεραίωση υποθέσεων με το ως άνω αντικείμενο.


Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ( τηλ: 6932 462596, 12-2 μ.μ. & 6-8 μ.μ.).GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων