Το Όραμα μας

GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων
GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων

  • Η προσφορά υψηλής ποιότητας έγκαιρων και έγκυρων υπηρεσιών.


  • Η διασφάλιση της αντικειμενικής, απρόσκοπτης, ακέραιης και αδιάφθορης κρίσης μας.


  • Η διατήρηση σε συνεχή βάση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με ιδιώτες αλλά και με νομικούς οι οποίοι απευθύνονται σε εμάς και η με μεθοδικότητα διατύπωση των τεχνικών μας απόψεων σε κάθε νομικοτεχνικό προβληματισμό τους επικουρώντας το δύσκολο έργο τους.GP Property Valuers, Γοργίας Ψυλλάκης & Συνεργάτες | Πιστοποιημένες Εκτιμήσεις Αγοραίας Αξίας: Οικοπέδων, Κατοικιών, Καταστημάτων, Γραφείων, Βιομηχανικών Κτιρίων, Ξενοδοχείων, Διατηρητέων Κτιρίων, Δασικών Εκτάσεων, Επιχειρήσεων, Νησιών, Τεχνικών Έργων